Zadania

#hack4law
Stworzenie aplikacji dla wymiaru sprawiedliwości na podstawie jednego z czterech projektów.
01
Zanonimizuj mnie

Moduł anonimizacji dokumentów.

02
Odmień mnie

Moduł odmiany nazwisk, imion i nazw firm przez przypadki.

03
Podpowiedz mi

Moduł podpowiadający kolejne czynności w sprawie.

04
Wybierz mnie

Moduł wyboru idealnego arbitra.

Hackathon

#hack4law
#hack4law to ogólnopolskie, bezpłatne wydarzenie, które powstało z myślą o szerzeniu inicjatywy hackathonu dla wymiaru sprawiedliwości. To projekt, który połączy wiedzę i zawody.
Prawniczki i prawnicy oraz deweloperki i deweloperzy stańcie  ramię w ramię, by wspólnie stworzyć aplikację dla wymiaru sprawiedliwości.

Założenia

#hack4law
01
Aktywizacja kobiet

Podkreślenie i promocja roli kobiet w obszarze IT i ICT. Zwiększenie świadomości i docenienia osiągnięć kobiet w tworzeniu rozwiązań wykorzystujących nowe technologie.

02
Zespoły projektowe

Interdyscyplinarne zespoły projektowe, liczące maksymalnie do 5 osób. Ich zadaniem jest wytworzenie prototypu aplikacji w 24h.

03
Ciekawe prelekcje

Interesujące prelekcje z zakresu nowych, innowacyjnych technologii, uczenia maszynowego, LegalTech, programowania i Data Science.

04

Wsparcie

W trakcie trwania hackathonu uczestnicy będą mogli korzystać z rad i podpowiedzi doświadczonych mentorów i trenerów.

Prelegenci

#hack4law

Mentorzy

#hack4law

Jury

#hack4law

Program

#hack4law
Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 1
1 października 2021
08:30

Otwarcie, przywitanie - Klaudia Maciejewska, Weronika Recław | Moderator: profesor dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski

online
08:45

Sebastian Szczepański, Prezes Zarządu Currenda Sp. z o.o.

online

Szczegółowy program Wydarzenia dostępny wkrótce.

09:00

dr hab. Ewelina Cała – Wacinkiewicz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

online

Szczegółowy program Wydarzenia dostępny wkrótce.

09:30

dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

online

Stosowanie sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu sporów cywilnych.

10:00

Przerwa | Moderator: Agnieszka Kukałowicz, CEO & Co founder at Qtravel.ai

10:15

profesor dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski

online

Elektroniczny sąd a sztuczna inteligencja w prawie polskim.

10:45

dr hab. Joanna Studzińska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

online

Informatyzacja postępowania egzekucyjnego de lege lata i de lege ferenda

11:15

dr hab. Iwona Wrońska, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

online

Wykluczenie cyfrowe jak forma wykluczenia społecznego.

11:45

dr Aleksandra Klich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

online

E – opinia biegłego.

12:15

Przerwa | Moderator: dr hab. Iwona Wrońska, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

12:30

Kamila Kurkowska, Prezeska Fundacji Woman in Law

online

Innowacje i różnorodność w branży prawniczej.

13:00

Marcelina Bulczak, Specjalista Działu HR w Currenda Sp. z o.o.

online

Kobiety w IT.

13:30

Agnieszka Kukałowicz, CEO & Co founder at Qtravel.ai

online

Bądź innowacyjny albo giń (zgiń)!

14:00

Przerwa | Moderator: dr Aleksandra Klich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

14:15

dr inż. Agata Kołakowska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

online

Analiza wzorców behawioralnych w zadaniu uwierzytelniania użytkowników i rozpoznawania emocji.

14:45

dr Magdalena Godlewska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

online

Process Mining - czy można usprawnić procedury sądowe?

15:15

dr Bianka Siwińska, CEO Perspektywy Education Foundation

online

Szczegółowy program Wydarzenia dostępny wkrótce.

15:45

mgr inż. Krzysztof Pastuszak, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

online

Wyjaśnialność modelu sztucznej inteligencji.

16:15

Marcin Szeliga, Microsoft Artificial Intelligence Most Valuable Professional

online

Hakowanie sztucznej inteligencji.

16:45

Zakończenie 1 dnia #hack4law - Klaudia Maciejewska, Weronika Recław

online
Dzień 2
2 października 2021
09:30

Przywitanie, przedstawienie zasad Konkursu

online
10:00

Rozpoczęcie Konkursu

10:00 – do dnia 03.10.2021 r. do godz. 10:00 Konkurs

Dzień 3
3 października 2021
10:00

Przywitanie, zakończenie Konkursu

online
10:15

Prezentacje rozwiązań przez zespoły projektowe

online
13:00

Obrady Jury

online
15:00

Ogłoszenie wyników Konkursu, podziękowania i zakończenie #hack4law

online

Nagrody

#hack4law

Zwycięskie zespoły projektowe otrzymają nagrody finansowe.

Zwycięskie zespoły

#hack4law

Organizatorzy

#hack4law

Sponsorzy

#hack4law

Patroni medialni

#hack4law

Patroni społecznościowi

#hack4law