Zadania

#hack4law
Stworzenie aplikacji dla wymiaru sprawiedliwości na podstawie jednego z czterech projektów.
01
Zanonimizuj mnie

Moduł anonimizacji dokumentów.

02
Odmień mnie

Moduł odmiany nazwisk, imion i nazw firm przez przypadki.

03
Podpowiedz mi

Moduł podpowiadający kolejne czynności w sprawie.

04
Wybierz mnie

Moduł wyboru idealnego arbitra.

Hackathon

#hack4law
#hack4law to ogólnopolskie, bezpłatne wydarzenie, które powstało z myślą o szerzeniu inicjatywy hackathonu dla wymiaru sprawiedliwości. To projekt, który połączy wiedzę i zawody.
Prawniczki i prawnicy oraz deweloperki i deweloperzy stańcie  ramię w ramię, by wspólnie stworzyć aplikację dla wymiaru sprawiedliwości.

Założenia

#hack4law
01
Aktywizacja kobiet

Podkreślenie i promocja roli kobiet w obszarze IT i ICT. Zwiększenie świadomości i docenienia osiągnięć kobiet w tworzeniu rozwiązań wykorzystujących nowe technologie.

02
Zespoły projektowe

Interdyscyplinarne zespoły projektowe, liczące maksymalnie do 5 osób. Ich zadaniem jest wytworzenie prototypu aplikacji w 24h.

03
Ciekawe prelekcje

Interesujące prelekcje z zakresu nowych, innowacyjnych technologii, uczenia maszynowego, LegalTech, programowania i Data Science.

04

Wsparcie

W trakcie trwania hackathonu uczestnicy będą mogli korzystać z rad i podpowiedzi doświadczonych mentorów i trenerów.

Prelegenci

#hack4law
Dr hab. Kinga Flaga - Gieruszyńska
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Ewelina Cała – Wacinkiewicz
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
Dr hab. Joanna Studzińska
profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Sebastian Szczepański
Prezes Zarządu Currenda Sp. z o.o.
Marcelina Bulczak
Konsultant Działu HR w Currenda Sp. z o.o.
Dr hab. Iwona Wrońska
profesor Uniwersytetu w Białymstoku
Profesor dr hab. Jacek Gołaczyński
Uniwersytet Wrocławski
Dr Magdalena Godlewska
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych Politechniki Gdańskiej
Kamila Kurkowska
Prezeska Fundacji
Women in law
Dr Bianka Siwińskia
CEO Perspektywy Education Foundation
Dr Aleksandra Klich
Uniwersytet Szczeciński
Agnieszka Kukałowicz
CEO & Co-founder at Qtravel.ai
Dr inż. Agata Kołakowska
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych Politechniki Gdańskiej
Marcin Szeliga
Microsoft Artificial Intelligence Most Valuable Professional
Krzysztof Pastuszak
Doktorant i asystent WETI Politechniki Gdańskiej Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów

Mentorzy

#hack4law
Klaudia Maciejewska
Pomysłodawczyni #hack4law
Kierownik Currenda Lab w Currenda Sp. z o.o
Adam Mazur
Solution Architect w Currenda Sp. z o.o.
Hubert Milecki
System Architect w Currenda Sp. z o.o.
Daniel Paluszek
Ekspert ds. zarządzania danymi w Currenda Lab
Mikołaj Stolarski
Program Manager IT & Devops w Currenda Sp. z o.o.
Katarzyna Mazur
Product Manager w Currenda Sp. z o.o.
Maciej Giluń
Product Manager w Currenda Sp. z o.o.
Marta Kulpa
Analityk prawny w Currenda Sp. z o.o.
Natalia Stojanowska
Radca prawny, Stały mediator sądowy
Irena Piankowska
Radca prawny, pracownik samorządowy
Mateusz Siergiej
Product Manager w Currenda Sp. z o.o.
Monika Dryl
Radca prawny w Currenda Sp. z o.o.
Michał Michalski
Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie
Milena Juchniewicz
Radca prawny
Hubert Kocur
Doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Marcin Szeliga
Microsoft Artificial Intelligence Most Valuable Professional
Krzysztof Osowicki
System Architect w Currenda Sp. z o.o.

Jury

#hack4law
Dr hab. Kinga Flaga - Gieruszyńska
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
Profesor dr hab. Jacek Gołaczyński
Uniwersytet Wrocławski
Dr hab. Joanna Studzińska
profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Sebastian Szczepański
Prezes Zarządu Currenda Sp. z o.o.
Kamila Kurkowska
Prezeska Fundacji
Women in law
Profesor dr inż. Bogdan Wiszniewski
WETI Politechniki Gdańskiej
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych

Program

#hack4law
Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3
Dzień 1
1 października 2021
08:30

Otwarcie, przywitanie - Klaudia Maciejewska, Weronika Recław | Moderator: profesor dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski

online
08:45

Sebastian Szczepański, Prezes Zarządu Currenda Sp. z o.o.

online

Szczegółowy program Wydarzenia dostępny wkrótce.

09:00

dr hab. Ewelina Cała – Wacinkiewicz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

online

Szczegółowy program Wydarzenia dostępny wkrótce.

09:30

dr hab. Kinga Flaga – Gieruszyńska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego

online

Stosowanie sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu sporów cywilnych.

10:00

Przerwa | Moderator: Agnieszka Kukałowicz, CEO & Co founder at Qtravel.ai

10:15

profesor dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski

online

Elektroniczny sąd a sztuczna inteligencja w prawie polskim.

10:45

dr hab. Joanna Studzińska, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

online

Informatyzacja postępowania egzekucyjnego de lege lata i de lege ferenda

11:15

dr hab. Iwona Wrońska, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

online

Wykluczenie cyfrowe jak forma wykluczenia społecznego.

11:45

dr Aleksandra Klich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

online

E – opinia biegłego.

12:15

Przerwa | Moderator: dr hab. Iwona Wrońska, profesor Uniwersytetu w Białymstoku

12:30

Kamila Kurkowska, Prezeska Fundacji Woman in Law

online

Innowacje i różnorodność w branży prawniczej.

13:00

Marcelina Bulczak, Specjalista Działu HR w Currenda Sp. z o.o.

online

Kobiety w IT.

13:30

Agnieszka Kukałowicz, CEO & Co founder at Qtravel.ai

online

Bądź innowacyjny albo giń (zgiń)!

14:00

Przerwa | Moderator: dr Aleksandra Klich, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

14:15

dr inż. Agata Kołakowska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

online

Analiza wzorców behawioralnych w zadaniu uwierzytelniania użytkowników i rozpoznawania emocji.

14:45

dr Magdalena Godlewska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

online

Process Mining - czy można usprawnić procedury sądowe?

15:15

dr Bianka Siwińska, CEO Perspektywy Education Foundation

online

Szczegółowy program Wydarzenia dostępny wkrótce.

15:45

mgr inż. Krzysztof Pastuszak, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

online

Wyjaśnialność modelu sztucznej inteligencji.

16:15

Marcin Szeliga, Microsoft Artificial Intelligence Most Valuable Professional

online

Hakowanie sztucznej inteligencji.

16:45

Zakończenie 1 dnia #hack4law - Klaudia Maciejewska, Weronika Recław

online
Dzień 2
2 października 2021
09:30

Przywitanie, przedstawienie zasad Konkursu

online
10:00

Rozpoczęcie Konkursu

10:00 – do dnia 03.10.2021 r. do godz. 10:00 Konkurs

Dzień 3
3 października 2021
10:00

Przywitanie, zakończenie Konkursu

online
10:15

Prezentacje rozwiązań przez zespoły projektowe

online
13:00

Obrady Jury

online
15:00

Ogłoszenie wyników Konkursu, podziękowania i zakończenie #hack4law

online

Nagrody

#hack4law

Zwycięskie zespoły projektowe otrzymają nagrody finansowe.

Organizatorzy

#hack4law

Sponsorzy

#hack4law

Patroni medialni

#hack4law

Patroni społecznościowi

#hack4law