Zadania

#hack4law

Stworzenie aplikacji dla wymiaru sprawiedliwości na podstawie jednego
z czterech poniższych pomysłów z wykorzystaniem nowych technologii

01

Nie zmieniaj mnie

Dokument elektroniczny w technologii blockchain

02

Złóż mnie

Elektroniczny pozew

03

Obsłuż mnie

Elektroniczne biuro podawcze

04

Asystuj mi

Moduł inteligentnego asystenta

Hackathon

#hack4law

#hack4law to ogólnopolskie, bezpłatne wydarzenie, które powstało z myślą
o szerzeniu inicjatywy hackathonu dla
wymiaru sprawiedliwości.

To projekt, który połączy wiedzę i zawody. Prawniczki
i prawnicy oraz deweloperki i deweloperzy stańcie ramię w ramię, by wspólnie stworzyć aplikację dla wymiaru sprawiedliwości.

Założenia

#hack4law
01

Aktywizacja kobiet

Podkreślenie i promocja roli kobietw obszarze IT i ICT. Zwiększenie świadomości i docenienia osiągnięć kobiet w tworzeniu rozwiązań wykorzystujących nowe technologie.

04

Zespoły projektowe

Zespoły projektowe liczące maksymalnie do 5 osób. Ich zadaniem jest wytworzenie prototypu aplikacji w 24h

02

Paper-free office

Wpływajmy na tworzenie środowiska pracy, które wykorzystuje minimalną ilość papieru. Promujmy używanie dokumentów cyfrowych. Niech digitalizacja stanie się realnym wyborem.

05

Ciekawe prelekcje

Interesujące prelekcje z zakresu nowych, innowacyjnych technologii, uczenia maszynowego, LegalTech, programowania i Data Science.

03

Współpraca interdyscyplinarna

Promujemy nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy prawniczkami, prawnikami a deweloperkami, deweloperami.

06

Wsparcie merytoryczne

W trakcie trwania hackathonu uczestnicy będą mogli korzystać z rad i podpowiedzi doświadczonych mentorów i trenerów

Prelegenci

#hack4law
dr Bianka Siwińska
CEO Perspektywy Education Foundation
profesor dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
WETI Politechniki Gdańskiej Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Kamila Kurkowska
Prezeska Fundacji
Women in law
dr hab. Iwona Wrońska
profesor Uniwersytetu
w Białymstoku
Monika Dryl
Radca prawny
w Currenda Sp. z o.o.
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
dr Magdalena Godlewska
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych Politechniki Gdańskiej
Paula Januszkiewicz
CEO CQURE,
Security Expert, MVP
Michał Wawiórko
CEO w Wizlink®
profesor dr hab. Jacek Gołaczyński
Uniwersytet Wrocławski
Justyna Orłowska
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej
dr hab. Joanna Studzińska
dr hab. Joanna Studzińska
profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
profesor dr hab. Mariusz Jabłoński
profesor dr hab. Mariusz Jabłoński
Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Marek Świerczyński
dr hab. Marek Świerczyński
profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Zbigniew Więckowski
dr Zbigniew Więckowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Dariusz Szostek
profesor Uniwersytetu Śląskiego
profesor dr hab. Grażyna Szpor
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Wojciech Wiewiórowski
Uniwersytet Gdański, European Data Protection

Mentorzy

#hack4law
Irena Piankowska
Radca prawny, pracownik samorządowy
Dariusz Ferlin
Product Manager
w Currenda Sp. z o.o.
Hubert Kocur
doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikant radcowski
Katarzyna Mazur
Product Manager
w Currenda Sp. z o.o.
Adam Mazur
Solution Architect
w Currenda Sp. z o.o.
Marta Kulpa
Analityk prawny
w Currenda Sp. z o.o.
Maciej Giluń
Product Manager
w Currenda Sp. z o.o.
Mikołaj Stolarski
Program Manager IT & Devops
w Currenda Sp. z o.o.
Daniel Paluszek
Ekspert ds. Zarządzania Danymi
w Currenda Lab
Hubert Milecki
System Architect
w Currenda Sp. z o.o.
Mateusz Siergiej
Product Manager
w Currenda Sp. z o.o.
Natalia Stojanowska
Radca prawny,
Stały mediator sądowy
Michał Michalski
Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie
Monika Gustaw
Product Owner
w Currenda Sp. z o.o.
Milena Juchniewicz
Radca prawny
Klaudia Maciejewska
Kierowniczka Currenda Lab, Analityk prawny
Patryk Grzeca
Product Owner
w Currenda Sp. z o.o.

Jury

#hack4law
Sebastian Szczepański
Prezes Zarządu Currenda
Sp. z o.o.
profesor dr hab. inż. Bogdan Wiszniewski
WETI Politechniki Gdańskiej Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Kamila Kurkowska
Prezeska Fundacji
Women in Law
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
profesor dr hab. Jacek Gołaczyński
Uniwersytet Wrocławski

Program

#hack4law
Piątek
14/10
  08:30
Otwarcie
Kaludia Maciejewska · Weronika Recław
  08:45
Przywitanie
Sebastian Szczepański Prezes Zarządu Currenda Sp. z o.o.
  09:00
Konferencja – agenda wkrótce
agenda konferencji #hack4law
Sobota
15/10
  09:30
Przywitanie
Przedstawienie zasad Konkursu
  10:00
Rozpoczęcie Konkursu
#hack4law
Niedziela
16/10
  10:00
Przywitanie
Zakończenie Konkursu
  10:15
Prezentacje rozwiązań
przez zespoły projektowe
  13:30
Obrady Jury
#hack4law
  16:00
Ogłoszenie wyników Konkursu
Podziękowania i zakończenie II edycji #hack4law

Nagrody

#hack4law

Zwycięskie zespoły projektowe otrzymają nagrody finansowe.

Organizatorzy

#hack4law

Partnerzy

#hack4law

Patroni medialni

#hack4law

Sponsorzy

#hack4law

Wydarzenia partnerskie

#hack4law

I edycja

#hack4law

#hack4law to ogólnopolskie, bezpłatne wydarzenie, które powstało z myślą
o szerzeniu inicjatywy hackathonu dla
wymiaru sprawiedliwości.

To projekt, który połączy wiedzę i zawody. Prawniczki
i prawnicy oraz deweloperki i deweloperzy stańcie ramię w ramię, by wspólnie stworzyć aplikację dla wymiaru sprawiedliwości.