Zadania

#hack4law

Stworzenie aplikacji dla wymiaru sprawiedliwości na podstawie jednego
z czterech poniższych pomysłów z wykorzystaniem nowych technologii

01

Nie zmieniaj mnie

Dokument elektroniczny w technologii blockchain

02

Złóż mnie

Elektroniczny pozew

03

Obsłuż mnie

Elektroniczne biuro podawcze

04

Asystuj mi

Moduł inteligentnego asystenta

Hackathon

#hack4law

#hack4law to ogólnopolskie, bezpłatne wydarzenie, które powstało z myślą
o szerzeniu inicjatywy hackathonu dla
wymiaru sprawiedliwości.

To projekt, który połączy wiedzę i zawody. Prawniczki
i prawnicy oraz deweloperki i deweloperzy stańcie ramię w ramię, by wspólnie stworzyć aplikację dla wymiaru sprawiedliwości.

Założenia

#hack4law
01

Aktywizacja kobiet

Podkreślenie i promocja roli kobietw obszarze IT i ICT. Zwiększenie świadomości i docenienia osiągnięć kobiet w tworzeniu rozwiązań wykorzystujących nowe technologie.

04

Zespoły projektowe

Zespoły projektowe liczące maksymalnie do 5 osób. Ich zadaniem jest wytworzenie prototypu aplikacji w 24h

02

Paper-free office

Wpływajmy na tworzenie środowiska pracy, które wykorzystuje minimalną ilość papieru. Promujmy używanie dokumentów cyfrowych. Niech digitalizacja stanie się realnym wyborem.

05

Ciekawe prelekcje

Interesujące prelekcje z zakresu nowych, innowacyjnych technologii, uczenia maszynowego, LegalTech, programowania i Data Science.

03

Współpraca interdyscyplinarna

Promujemy nawiązywanie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy prawniczkami, prawnikami a deweloperkami, deweloperami.

06

Wsparcie merytoryczne

W trakcie trwania hackathonu uczestnicy będą mogli korzystać z rad i podpowiedzi doświadczonych mentorów i trenerów

Prelegenci

#hack4law
dr Bianka Siwińska
CEO Perspektywy Education Foundation
dr hab. inż.
Jan Daciuk
profesor Politechniki Gdańskiej, WETI Politechniki Gdańskiej Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych
Kamila Kurkowska
Prezeska Fundacji
Women in law
Monika Dryl
Radca prawny
w Currenda Sp. z o.o.
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
dr Magdalena Godlewska
Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych Politechniki Gdańskiej
dr Mariusz Kania
CQURE Academy
Michał Wawiórko
CEO w Wizlink®
profesor dr hab. Jacek Gołaczyński
Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Joanna Studzińska
dr hab. Joanna Studzińska
profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
profesor dr hab. Mariusz Jabłoński
profesor dr hab. Mariusz Jabłoński
Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Marek Świerczyński
dr hab. Marek Świerczyński
profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Zbigniew Więckowski
dr Zbigniew Więckowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Dariusz Szostek
profesor Uniwersytetu Śląskiego
profesor dr hab. Grażyna Szpor
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr hab. Wojciech Wiewiórowski
Uniwersytet Gdański, European Data Protection
dr Patryk Kuzior
Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
dr Aleksandra Klich
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, MCM Legal
dr Klaudia Skelnik
Prodziekan Wydziału Prawa
i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej Gdańsk
Magdalena Kasiewicz
Customer Success Lead,
Board Member Microsoft
Michał Gąsior
Koordynator projektów technologicznych w Centrum GovTech
Łukasz Foks
startup ecosystem builder & supporter, senior business manager, university lecturer, startup mentor
Magdalena Kirska-Okuniewska
Starsza Redaktorka Prowadząca w Currenda
Sp. z o.o

Mentorzy

#hack4law
Irena Piankowska
Radca prawny, pracownik samorządowy
Dariusz Ferlin
Product Manager
w Currenda Sp. z o.o.
Hubert Kocur
doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, aplikant radcowski
Katarzyna Mazur
Product Manager
w Currenda Sp. z o.o.
Adam Mazur
Solution Architect
w Currenda Sp. z o.o.
Marta Kulpa
Analityk prawny
w Currenda Sp. z o.o.
Maciej Giluń
Product Manager
w Currenda Sp. z o.o.
Mikołaj Stolarski
Program Manager IT & Devops
w Currenda Sp. z o.o.
Daniel Paluszek
Ekspert ds. Zarządzania Danymi
w Currenda Lab
Hubert Milecki
System Architect
w Currenda Sp. z o.o.
Mateusz Siergiej
Product Manager
w Currenda Sp. z o.o.
Natalia Stojanowska
Radca prawny,
Stały mediator sądowy
Michał Michalski
Asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Szczecin-Centrum w Szczecinie
Monika Gustaw
Product Owner
w Currenda Sp. z o.o.
Milena Juchniewicz
Radca prawny
Klaudia Maciejewska
Kierowniczka Currenda Lab, Analityk prawny
Patryk Grzeca
Product Owner
w Currenda Sp. z o.o.
Pamela Krzypkowska
Microsoft Cloud Data & AI Architect
Roberta Kukla
System Architect w Currenda Sp. z o.o.

Jury

#hack4law
Sebastian Szczepański
Prezes Zarządu Currenda
Sp. z o.o.
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
profesor dr hab. Jacek Gołaczyński
Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Joanna Studzińska
dr hab. Joanna Studzińska
profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
Daniel Paluszek
Ekspert ds. Zarządzania Danymi
w Currenda Lab
Michał Gąsior
Koordynator projektów technologicznych w Centrum GovTech

Program

#hack4law
Piątek
14/10
  08:30 – 08:45
Otwarcie #hack4law
Klaudia Maciejewska · Weronika Recław
  08:45 – 09:00
Przywitanie
Sebastian Szczepański, Prezes Zarządu Currenda Sp. z o.o.
  09:00 – 09:25
Projektowanie innowacji dla administracji publicznej
Michał Gąsior, Centrum Govtech
  09:25 – 09:50
Legal Design – moda, czy nowy trend?
Kamila Kurkowska, prezeska Woman in Law
  09:25 – 09:50
dr hab. Iwona Wrońska, profesor Uniwersytetu w Białymstoku
  09:50 – 10:10
Narzędzia elektroniczne z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej stosowane w USA
dr Patryk Kuzior, Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
  10:10 – 10:25
Od cybernetyki prawniczej do LegalTech
dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Uniwersytet Gdański, European Data Protection
  10:25 – 10:40
Przyszłość informatycznych instrumentów pozyskiwania informacji o dłużnikach
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, mgr Marcin Borek
  10:40 – 10:55
Sukcesy i porażki 20-lecia informatyzacji administracji
dr hab. Grażyna Szpor, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  10:55 – 11:10
Przerwa
  11:10 – 11:25
Dokument 3.0. Czyli co nas czeka w niedalekiej przyszłości
dr hab. Dariusz Szostek, profesor Uniwersytetu Śląskiego
  11:25 – 11:40
Identyfikacja na podstawie danych biometrycznych w świetle orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
dr hab. Marek Świerczyński, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
dr Zbigniew Więckowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  11:40 – 11:55
Pojęcie konstytucyjnego wymiaru sprawiedliwości w (nadchodzącej) erze sztucznej inteligencji
profesor dr hab. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski
  11:55 – 12:10
Informatyzacja postępowania egzekucyjnego- elektroniczne akta komornicze
dr hab. Joanna Studzińska, profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
  12:10 – 12:25
Umowy elektroniczne
profesor dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski
  12:25 – 12:40
Przerwa
  12:40 – 13:05
dr Bianka Siwińska, CEO Perspektywy Education Foundation
  13:05 – 13:30
Wpływ COVID-19 na wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy radcy prawnego
dr Aleksandra Klich, Uniwersytet Szczeciński, MCM Legal
  13:30 – 13:55
Aktywizacja zawodowa kobiet
r. pr. Monika Dryl, Currenda Sp. z o.o.
  13:55 – 14:20
Polska Dolina Cyfrowa – gdzie jesteśmy na mapie podróży do cyfryzacji?
Magdalena Kasiewicz, Customer Success Lead, Board Member – Microsoft
  13:55 – 14:20
Magda………, Microsoft
  14:20 – 14:45
„Pani Technologia”: dziewczyny przyszłością sektora IT i ICT
Magdalena Kirska-Okuniewska, Currenda Sp. z o.o.
  14:45 – 15:00
Przerwa
  15:00 – 15:25
Słowa, słowa, słowa
dr hab. inż. Jan Daciuk, profesor Politechniki Gdańskiej
  15:25 – 15:50
Process Mining, czyli jak usprawnić rzeczywiste procesy?
dr Magdalena Godlewska, Politechnika Gdańska
  15:50 – 16:15
Obywatelskie programowanie przy wykorzystaniu robotów software’owych (RPA) jako szansa dla firm i pracowników
Michał Wawiórko, CEO w Wizlink®
  16:15 – 16:40
Źródła cyberprzestępczej bezkarności dr Mariusz Kania, CQURE Academy
  16:40 – 17:05
Mechanizm tworzenia bańki informacyjnej w publicznej przestrzeni informacyjnej i jej wpływ na bezpieczeństwo publiczne cyberprzestępczej bezkarności
dr Klaudia Skelnik, WSB Gdańsk
  17:05 – 17:30
From fun to scale – 4. tips on how to move from prototype to real business
Łukasz Foks, Microsoft
  17:30 – 17:40
Zakończenie I dnia #hack4law
Sobota
15/10
  09:30 – 10:00
Przywitanie
Przedstawienie zasad Konkursu
  10:00
Rozpoczęcie Konkursu
#hack4law
Niedziela
16/10
  10:00
Przywitanie
Zakończenie Konkursu
  10:15
Prezentacje rozwiązań
przez zespoły projektowe
  13:30
Obrady Jury
#hack4law
  16:00
Ogłoszenie wyników Konkursu
Podziękowania i zakończenie II edycji #hack4law

Nagrody

#hack4law

Zwycięskie zespoły projektowe otrzymają nagrody finansowe.

Organizatorzy

#hack4law

Patroni medialni

#hack4law

Sponsorzy

#hack4law

Wydarzenia partnerskie

#hack4law

I edycja

#hack4law

#hack4law to ogólnopolskie, bezpłatne wydarzenie, które powstało z myślą
o szerzeniu inicjatywy hackathonu dla
wymiaru sprawiedliwości.

To projekt, który połączy wiedzę i zawody. Prawniczki
i prawnicy oraz deweloperki i deweloperzy stańcie ramię w ramię, by wspólnie stworzyć aplikację dla wymiaru sprawiedliwości.