Currenda Lab

Centrum badawczo – rozwojowe Currenda Lab działa w ramach Spółki Currenda Sp. z o.o.
Currenda Lab wspiera i inicjuje badania przemysłowe, prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych produktów, usług i technologii w obszarze inteligentnych sieci i systemów w wymiarze sprawiedliwości i administracji publicznej. Prowadzi prace nad digitalizacją i automatyzacją procesów klasyfikacji dokumentów, wdrażaniem inteligentnych rozwiązań technicznych jako narzędzi stanowiących wsparcie cyfrowej archiwizacji, budową bezpiecznych środowisk symulacyjnych opartych na wiedzy i danych (Big Data) oraz prowadzi badania na rzecz swobodnego przepływu danych nieosobowych.
Celem działalności Currenda Lab jest wspieranie Currenda Sp. z o.o. w: 
 • rozwoju, budowaniu i dynamizowaniu relacji sieciowych
 • tworzeniu wysokowartościowych systemów teleinformatycznych, które wykorzystują liczne warstwy węzłów działających równolegle, by uczyć się, podejmować decyzje
 • rozwijaniu systemów informatycznych, teleinformatycznych w kierunku świadczenia usług interesu publicznego
 • wyposażeniu organów wymiarów sprawiedliwości i organów pomocniczych (komorników sądowych) w narzędzia zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych obywateli
 • świadczeniu usług bezpiecznych, skutecznych, niezawodnych, interoperacyjnych, o wysokim poziomie dojrzałości
Siłą Currenda Lab są ludzie. To zespół złożony z ekspertów ds. architektury, metodologii badań, analizy danych, zarządzania danymi. To osoby pełne pasji, zaangażowania, motywacji. Profesjonalizm oraz pełne oddanie realizowanym projektom jest tym, co wyróżnia Currenda Lab. Currenda Lab to miejsce dla każdego dewelopera, który chce rozwijać swoje umiejętności oraz realizować cele naukowe i zawodowe. W ramach współpracy z deweloperami prowadzone są warsztaty i Proof of Concept (PoC).
Motto

Tworzymy przyszłość. Technologię wspieramy nauką.

Misja
Tworzymy innowacyjne produkty i usługi, zmierzamy do cyfryzacji, automatyzacji, digitalizacji wymiaru sprawiedliwości, otwieramy się na rynek i oferujemy innowacyjne produkty i usługi. Budujemy teraźniejszość i przyszłość, udowadniamy, że możemy i wdrażamy w życie nowe rozwiązania technologiczne. Automatyzujemy procesy.
Wartości
 • nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję
 • połączenie nauki i biznesu
 • zorientowanie na użytkowników, pracowników, rynek
 • profesjonalizm
 • współpraca
 • zaangażowanie
 • zaufanie

Currenda Sp. z o.o.

Currenda Sp. z o.o. jest liderem wśród firm świadczących usługi IT dla szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Posiada własne oprogramowanie, które licencjonuje na rynku już prawie od 25 lat. Z systemu repertyjno-biurowego Currendy korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. Są to pracownicy 240  sądów powszechnych oraz całego sektora kancelarii komorniczych. Aplikacje oraz rozwiązania informatyczne Currendy, obsługują aż 15 milionów spraw rocznie.
Currenda Sp. z o.o. podejmuje się również zadań jako „software house”, oferując swoje usługi do budowy oprogramowania na konkretne zamówienie. Za najwyższej jakości oprogramowanie odpowiada zespół prawie 200 pracowników. Firma zatrudnia specjalistów IT z różnych obszarów: architektów, projektantów, programistów, analityków systemów informatycznych, testerów, czy wdrożeniowców. Pracownicy Currendy  w swojej codziennej pracy stosują zwinny proces programowania, czyli metodykę Scrum oraz  SAFe.
Wydawnictwo Currenda i działalność edukacyjna

Oprócz działalności informatycznej, spółka posiada również własne wydawnictwo oraz podejmuje się wielu zadań o charakterze edukacyjnym. Wśród nich warto wymienić: szkolenia, webinary, Platformę E-learningową, czy czasopisma z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego.

Wydawnictwo Currenda to rozpoznawany w środowiskach prawniczych wydawca, którego publikacje już od prawie 30 lat stanowią źródło wiedzy dla prawników oraz przedstawicieli szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Ma na swoim koncie ponad 1000 wydanych publikacji książkowych i czasopism o tematyce egzekucyjnej.

Opracowania Wydawnictwa Currenda są powoływane w najistotniejszych dla postępowania egzekucyjnego wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych.

Każdego dnia z oferty Wydawnictwa Currenda korzystają komornicy sądowi, asesorzy i aplikanci, wierzyciele masowi, a także radcowie prawni, notariusze, adwokaci oraz sędziowie sądów różnych instancji. Po publikacje Currendy sięgają również teoretycy na wszystkich szczeblach kariery naukowej oraz studenci. Sprawdź aktualną ofertę: sklep.currenda.pl

Składnica Akt
Currenda Sp. z .o.o. od 2007 roku oferuje również usługę przechowywania akt i magazynowania dokumentacji. Archiwum zlokalizowane jest w Łężycach.
Więcej informacji:

dih4.ai

Hub innowacji cyfrowych dih4.ai
 
Hub Innowacji Cyfrowych, dih4.ai, współtworzony jest przez konsorcjum Voicelab.ai i Politechniki Gdańskiej przy współpracy z prawie 20 partnerami. DIH4.AI jest jednym z liderów Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs) w Polsce, wyłonionych w październiku 2019 roku przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
VoiceLab.AI specjalizuje się w dostarczaniu innowacji z dziedziny sztucznej inteligencji w obszarze technologii głosowych i przetwarzania sygnałów. Posiada światowej klasy autorskie rozwiązania przeznaczonych m.in. dla sektora bankowego, finansowego, telekomunikacyjnego, medycznego oraz publicznego. Firma posiada olbrzymie doświadczenie w zadaniach związanych z transformacją cyfrową w krajowych warunkach rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii.
Politechnika Gdańska to doświadczony uniwersytet techniczny i jedna z najlepszych uczelni badawczych  Polsce. Z sukcesem realizuje inicjatywy związane z rozwojem badań naukowych , a także podejmuje działania integracji pomorskiego środowiska w zakresie tematyki AI, prowadząc intensywną działalność szkoleniową i networkingową. DIH4.AI wspierany jest przez sieć niezwykle doświadczonych partnerów. Wśród nich są m.in.: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, BrainScan, Uniwersytet Łódzki, Quantum CX, Navalgo, BLIRT, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Interizon, Koło Naukowe Gradient, Agencja Rozwoju Pomorza, Habana, IndoorNavi, Grantera. Podstawowym celem DIH4.AI jest wspieranie firm podczas wytwarzania i komercjalizacji innowacyjnych projektów z zakresu nowoczesnych technologii poprzez dostęp do wiedzy, doświadczeń, technologii i dobrych praktyk. Hub Innowacji Cyfrowych prowadzi działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze i wdrożeniowe – w szczególności z zakresu AI, ale także robotyki, Internet Rzeczy (IoT) czy cyberbezpieczeństwa. aby zapewnić małym i dużym przedsiębiorcom, organizacjom otoczenia biznesu oraz przedstawicielom administracji publicznej wsparcie w procesie cyfrowej transformacji, oferuje tzw. „fabrykę uczącą” (learning factory), dzięki której można nabywać kompetencje niezbędne do transferu technologii z nauki do przemysłu.
Oferowane usługi:
 • szkolenia i kursy: zdobywaj wiedzę i podnoś kompetencje w zakresie wykorzystania AI do wsparcia cyfrowych przemian. Skorzystaj z naszej platformy e-learningowej: www.edu.dih4.ai
 • moc obliczeniowa; inteligentna automatyzacja złożonych procesów biznesowych wymaga wydajnej infrastruktury. Udostępniamy moc obliczeniową niezbędną do cyfryzacji działań
 • laboratoria: chcesz zrealizować projekt związany z robotyką, automatyzacją lub drukiem 3D? Prototypuj i konstruuj w nowoczesnym warsztacie laboratorium dih4.ai
 • doradztwo: możemy pomóc, jeśli potrzebujesz wsparcia przy automatyzacji procesów w organizacji lub szukasz doradztwa, jak wykorzystać AI do przetwarzania danych. Oferujemy również wykonanie audytu technologicznego przy pomocy metodologii ADMA
 • wydarzenia: znajdź się w centrum wydarzeń i poznaj ludzi, którzy podzielają Twój entuzjazm. Zdobądź wiedzę oraz cenne kontakty. Sprawdź, gdzie możemy się spotkać!
Aktualna oferta na:

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią Pomorza Zachodniego.
 
Oferta edukacyjna uczelni obejmuje łącznie 78 kierunków studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, 57 kierunków drugiego stopnia oraz 29 studiów podyplomowych w tym MBA. Uczelnia realizuje również Szkołę Doktorską w języku polskim i w języku angielskim. Obecnie na siedmiu wydziałach US studiuje ponad 12 000 studentów.
Wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego:
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Teologiczny
US utrzymuje akademickie kontakty z 370 uczelniami zagranicznymi. Natomiast w zakresie staży, praktyk i szkoleń uczelnia współpracuje z ponad 600 pracodawcami. Na Uczelni prowadzone są badania w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, ścisłych, medycznych i o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej.

Komitet

organizacyjny
Klaudia Maciejewska
Pomysłodawczyni #hack4law Kierownik Currenda Lab
Weronika Recław
Specjalista ds. Organizacyjnych Dih4.AI
Daniel Kwiatkowski
Koordynator działań z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego, Aplikant aplikacji sędziowskiej w KSSiP