Centrum badawczo – rozwojowe Currenda Lab działa
w ramach Spółki Currenda Sp. z o.o.

Currenda Lab wspiera i inicjuje badania przemysłowe, prace rozwojowe w zakresie innowacyjnych produktów, usług
i technologii w obszarze inteligentnych sieci i systemów w wymiarze sprawiedliwości i administracji publicznej.

Prowadzi prace nad digitalizacją i automatyzacją procesów klasyfikacji dokumentów, wdrażaniem inteligentnych rozwiązań technicznych jako narzędzi stanowiących wsparcie cyfrowej archiwizacji, budową bezpiecznych środowisk symulacyjnych opartych na wiedzy i danych (Big Data) oraz prowadzi badania na rzecz swobodnego przepływu danych nieosobowych.

Celem działalności Currenda Lab jest wspieranie Currenda Sp. z o.o. w: 
 • rozwoju, budowaniu i dynamizowaniu relacji sieciowych
 • tworzeniu wysokowartościowych systemów teleinformatycznych, które wykorzystują liczne warstwy węzłów działających równolegle, by uczyć się, podejmować decyzje
 • rozwijaniu systemów informatycznych, teleinformatycznych w kierunku świadczenia usług interesu publicznego
 • wyposażeniu organów wymiarów sprawiedliwości i organów pomocniczych (komorników sądowych) w narzędzia zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych obywateli
 • automatyzacji procesów świadczenia usług prawnych
 • świadczeniu usług bezpiecznych, skutecznych, niezawodnych, interoperacyjnych, o wysokim poziomie dojrzałości

Siłą Currenda Lab są ludzie. To zespół złożony z ekspertów ds. architektury, metodologii badań, analizy danych, zarządzania danymi. To osoby pełne pasji, zaangażowania, motywacji. Profesjonalizm oraz pełne oddanie realizowanym projektom jest tym, co wyróżnia Currenda Lab.
Currenda Lab to miejsce dla każdego dewelopera, który chce rozwijać swoje umiejętności oraz realizować cele naukowe i zawodowe. W ramach współpracy
z deweloperami prowadzone są warsztaty i Proof of Concept (PoC).

Motto

Tworzymy przyszłość. Technologię wspieramy nauką.

Misja

Tworzymy innowacyjne produkty i usługi, zmierzamy do cyfryzacji, automatyzacji, digitalizacji wymiaru sprawiedliwości, otwieramy się na rynek i oferujemy innowacyjne produkty i usługi. Budujemy teraźniejszość i przyszłość, udowadniamy, że możemy i wdrażamy w życie nowe rozwiązania technologiczne. Automatyzujemy procesy.

Wartości
 • nowe technologie, innowacyjne rozwiązania, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję
 • połączenie nauki i biznesu
 • zorientowanie na użytkowników, pracowników, rynek
 • profesjonalizm
 • współpraca
 • zaangażowanie
 • zaufanie

Skalp

Stowarzyszenia Robotyków SKALP
 
Stowarzyszenie jest interdyscyplinarną organizacją non profit, mającą na celu promocję robotyki, edukację związaną z nowoczesnymi technologiami oraz wspieranie społeczności w realizowaniu projektów związanych
z m.in. robotyką i automatyką, nowoczesnymi metodami produkcji oraz przemysłem kosmicznym. Członkiem naszego stowarzyszenie może zostać każdy. Zrzeszamy zarówno inżynierów i hobbystów jak i artystów, grafików oraz prawników. SR SKALP buduje prototypy, rozwija nowe technologie i podejmuje się zadań zbyt trudnych dla innych. Stowarzyszenie oferuje usługi doradztwa technologicznego dla firm, w tym audyty gotowości technologicznej według metodologii ADMA.

Stowarzyszenie Robotyków SKALP to przede wszystkim ludzie: pełni pasji, umiejętności i chęci rozwoju. Działamy na polach nowoczesnych technologii, robotyki i sztucznej inteligencji. Zajmujemy się promocją, edukacją, a także działaniami badawczymi. Nie wiemy wszystkiego, ale wiemy gdzie są ludzie, którzy nam pomogą się dowiedzieć.

Celem działań Stowarzyszenia jest stworzenie środowiska skupiającego osoby zajmujące się robotyką i nowoczesnymi technologiami na wszystkich polach: Od Inżynierów, przez Startupy i duże firmy aż po artystów. Chcemy być miejscem w którym “dzieją się projekty”, w którym ludzie rozwijają swoje umiejętności,
a firmy otrzymują rozwiązania problemów.

Członkowie Stowarzyszenia to osoby na co dzień pracujące w obszarze nowych technologii. Wiemy jak duże i dynamicznie zmieniające się jest to środowisko. Każdego dnia pojawiają się nowe rozwiązania, nowe technologie, ale też wyzwania i zagrożenia związane z robotyką i sztuczną inteligencją. Uważamy, że jako przedstawiciele świata technologii mamy obowiązek dbania o edukację społeczeństwa w tym zakresie. Boimy się tego, czego nie znamy. Przybliżając zagadnienia związane z robotyką, sztuczną inteligencją, przemysłem kosmicznym oraz łącznością bezprzewodową staramy się umożliwić i ułatwić kontakt
z technologiami przyszłości.

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią
Pomorza Zachodniego.
 

Oferta edukacyjna uczelni obejmuje łącznie 78 kierunków studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich, 57 kierunków drugiego stopnia oraz 29 studiów podyplomowych w tym MBA. Uczelnia realizuje również Szkołę Doktorską w języku polskim i w języku angielskim.

Obecnie na siedmiu wydziałach US studiuje ponad 12 000 studentów.

Wydziały Uniwersytetu Szczecińskiego:
 • Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Nauk Społecznych
 • Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
 • Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia
 • Wydział Prawa i Administracji
 • Wydział Teologiczny

US utrzymuje akademickie kontakty z 370 uczelniami zagranicznymi. Natomiast w zakresie staży, praktyk i szkoleń uczelnia współpracuje z ponad 600 pracodawcami.

Na Uczelni prowadzone są badania w obszarach nauk: humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, ścisłych, medycznych i o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej.

Komitet

organizacyjny
Klaudia Maciejewska
Pomysłodawczyni #hack4law Kierownik Currenda Lab
Weronika Recław
Wiceprezeska Stowarzyszenia Robotyków SKALP